Urfa Siverek Son Dakika Haberleri

Vikingler, Aztek, Mayalar ve Kürtler!….

 1934 yılında bir Kürtçe alfabe icadından sonra başlayan ve aynı hızla açılan Kürdoloji Enstitüleri veya Fransa’nın Sorbon(okunuşu) ile Moskova Üniversitelerinde açılan Kürdoloji Kürsüleri pek yetersiz kalmış olmakla beraber ;destekleyici tarihi köken bulma çabaları ile sürekli olarak “ATA”  arama yoluna da gidildi…Boşlukta kalan ama çabalanan bu “soy ataları” bulma çalışmalarına ;20. ve 21. yüzyıla yön vermek isteyen tüm ülkeler burunlarını sokmaktan geri durmadılar :…Ve son olarak da gündeme bu aranan “Ata”nın Vikingler olduğu üzerine bir iddia atıldı…Bu son iddianın gerekçesi ise daha traji-komik :Vikingler sarışın ve mavi gözlü olarak zannedilirler…Kürtler de ırk olarak sarışın ve mavi gözlü imişler…Öyleyse Kürtlerin Ataları Vikingler olması yüksek bir ihtimalmiş!!!…

     Daha önceleri Ermenilerle ;çok daha önceleri de Persler ile (Kawa’cıların iddiası idi ,İran tarafından organize edilen bu grup İran’da Şah Dönemi sona erince zaman içinde yok  oldu…) akrabalık kurma çalışmalarına şimdi bir yenisi daha eklenmiş oldu…Ermeniler ve Vikinglerle akrabalık ,soy bağı kurma çalışmalarının temeline ise Kürtçe’nin ;Hint-Avrupa dil grubuna girdiği iddiaları yol gösterici olmaktadır…Yani Kürtleri Türk Milletler ailesinden farklı yapacak her türlü iddiayı , ilmi hiçbir kaynak göstermeye bile gerek kalmadan ortaya sürme modasının devamı …Yarın birileri çıkıp da Aztek ve Maya medeniyetlerinin de Kürtlerle bir akrabalık ve soy bağı olduğunu ileri sürerse hiç şaşmamak ve hatta buna da hazırlıklı olmak gereklidir…Peki tüm bu tarihi olarak çok az bilinen medeniyetleri yamama gayretleri neden ?

Tarihi bilgiler ve belgeler bakımından haklarında fazlaca bilgi sahibi olunamamış ancak varlıklarını gösteren ,yaşamış olduklarını ispatlayan çok az belgeler bulunan  bu medeniyetlerin Urartu ,Aztek ve Mayalar ile Vikingler …v.s…başta olmak üzere sayıları çok olmamakla beraber varlıkları da ATLANTİS gibi reddedilemiyor…Ama haklarında çok da bilgi bulunamıyor…Vikinglerin “İskandinav kavimleri”nden oldukları ve denizcilikle uğraştıkları,savaşçı oldukları bilinmektedir…Fiziksel yapılarını da “İskandinav insanı” olmalarından dolayı muhtemelen sarışın ve mavi gözlü olmaları gerektiği tezi çok da mantık dışı görünmemektedir…Fakat Amerika kıtasına ilk ayak basan “yabancılar”ın Vikingler olduğu konusundaki bazı bilgiler ;Onların da Aztek ve Mayalar gibi “”ALASKA” üzerinden bu kıtaya ayak bastıklarını doğrular tarzda belgeler ortaya çıkınca ;Batılı tarihçilerin çoğu tarafından askıya alınmıştır…Evet ;tarihi belgeler ortaya çıktıkça ,bir çok bilinmeyen ve çağlarının “yüksek medeniyetleri” izleri    ORTAASYA  ‘yı işaret etmektedir…Ve 20.yüzyıl sonlarında şu tez kabul görmüş olmasına rağmen bir sürü siyasi neden yüzünden açıkça deklare edilmekten kaçınılmıştır :Orta-Asya Türk Tarihinin temelleri 12 000 yılı bulmaktadır ve dünyadaki bir çok medeniyetin çıkış merkezi Türk Medeniyetidir :Roma’yı kuran “Etrüskler”den “Vikingler”e ;Aztek-Maya medeniyelerinden “Saka” medeniyetine kadar bir çok medeniyetin ATALARI TÜRKLERDİ…Medeniyet Dünyaya Ortaasya’dan yayıldı ve Kürtlerin atasını buranın içinde aramak da en doğru olanıdır…Bu iddia için en önemli belge ise “ORHUN ABİDELERİ”dir ve o abidelerde bulunan ALP -*URUNGU adına dikilmiş bir tablettir …O tablette açıkça “BEN KÜRT BEYİ ALP-URUNGU …BURADA 40 ALTIN OKUM VE YAYIMLA YATMAKTAYIM…”(Kültür Bakanlığı arşivlerİ) diye başlayan belgedir…Bugün bile Ortaasya’nın her bölgesinde Kürtlerin de bulunması ayrı bir belge değil midir ?

Eğer Kürtlerin Türk Milletler Ailesinden olduğunu söylerseniz size hemen alayla “Bozkürtler” yaftası yapıştırılmakta ;AKP’ye oy veren Bölge insanına da yine aynı eda ile “Akkürtler” adı takılmaktadır…Kürtlerin ayrı bir Millet olduğunu dikte ettirmeye çalışan bu propagandaya direnenler adeta kendi ırklarını inkar edenler gibi gösterilmeye çalışılmaktadır…Bu propagandayı içte işleyenlerden çok kimlerin işlerine niçin yaradığı düşünüldüğünde gerçekler daha iyi anlaşılabilmektedir :Kendi dağınıklığını ortadan kaldırmak için çeşitli antlaşmalarla GÜÇ BİRLİĞİ gayretinde olan emperyalizm ;yutmak istediği her lokmayı küçültmeye çalışmayı da ihmal etmemektedir…

       Son 150 yıldır bölgede bulunan ve ekonomik olarak halen Dünya Enerji Piyasasının en önemli kaynağı olan petrolün bu bölgede bol olması ;Dünyada yeni gelişen “ATERNATİF ENERJİ” kaynaklarından BOR madeninin dünyadaki rezervinin %70’ten fazlasının Anadolu topraklarında olması ;21.asrın belki de en önemli ve değerli olan SU KAYNAKLARının bu topraklarda bulunması ;ister istemez bu EMPERYALİST” güç merkezlerinin dikkatlerini bu topraklara yönlendirmektedir…Bu güç merkezleri , bu kaynakları kendi insiyatifleri doğrultusunda kullanabilmeleri için de ;gerek nüfus ,gerek yüzölçüm ve gerekse kalkınmışlık yönünden bir BÜYÜKLÜĞE müsaade etmeme çabası içinde olacaklardır…Esas mesele budur ve bölge insanının şunu çok iyi ezberlemesi gerekmektedir :BİRLİKTE RAHMET ,AYRILIKTA AZAP VARDIR…

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More